Iron

PANASONIC 1000W DRY IRON, NI-25A1

RM 59.00

PANASONIC 1000W DRY IRON, NI-415E/P

RM 49.00

ELECTROLUX 2400W STEAM IRON, ESI-5226

RM 179.00

ELECTROLUX 2200W STEAM IRON, ESI-6123

RM 199.00

ELBA 2400W STEAM IRON, ESI-A2227C

RM 109.00